Wyszukaj:
Urząd Gminy w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Twoje sprawy
  AKTUALNOŚCI GMINNE
•  Oferta inwestycyjna
  Informacje ogólne
•  Majątek Gminy
•  Dane podstawowe
•  Charakterystyka Gminy
•  Wykaz Sołectw i sołtysów
•  Dane statystyczne z terenu Gminy Kowal
  Organy
•  Rada Gminy
•  Komisje Gminne
•  Wójt
  Urząd Gminy
•  Podatki i opłaty
•  Regulamin Organizacyjny Urzędu
•  Regulamin ZFŚS w Urzędzie Gminy w Kowalu
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie Spraw
•  Karty usług - poradnik interesanta
•  Pracownicy Urzędu
•  Gminny Program Rozwiązywania Problemów ...
•  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy...
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Akty prawne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki współpracujace
•  Karty informacyjne
•  Kontrole
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Nabór pracowników
•  Karta Dużej Rodziny
  BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRABKOWIE
•  Uchwały
  Przetargi Publiczne
•  Przetargi 2016
•  Przetargi 2015
•  Przetargi 2014
•  Przetargi 2013
  Zapytania cenowe
•  2016 rok
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet + WPF+ opinie RIO
•  Zarządzenia Wójta
•  Sesje Rady Gminy
•  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kowal
•  Strategia Rozwoju Lokalnego
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Gospodarka Odpadami
•  Informacje o Środowisku
•  Program usuwania azbestu 2012-2032
•  Program Ochrony Środowiska GMINY KOWAL 2012 -2015
•  Plan energetyczny 2014
  Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
•  Plan działania 2009
•  Konkursy PPWOW
•  Monitoring PIS 2009
  Informacje
•  Oferty pracy
•  Instrukcje obsługi
•  Tablica ogłoszeń
•  Przydatne linki
•  Jakość wody
•  Pomoc Publiczna
•  Narodowy Spis Powszechny
•  Prognoza pogody
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni VII Kadencji Rady Gminy Kowal
  Gospodarka nieruchomościami
•  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
•  Dzierżawy
  Wybory
•  Wybory Samorządowe 2014r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izb Rolniczych
•  Wybory ławników 2015 r.
•  Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
•  Wybory Do Sejmu i Senatu RP 2015
Pomoc
Statystyki


1989925
od 22 czerwca 2006


Skrzynka podawcza ePUAP urzędu gminy Kowal - /gmina_kowal/skrytka

 

NIP  888 308 97 57

 

REGON -  910866867


nr konta:  49 9557 0006 0014 2494 2000 0003

 

Godziny pracy Urzędu:   7.30 - 15.30                                                

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

W celu powszechnego dostępu do informacji publicznej oraz przybliżenia działalności Urzędu Gminy w Kowalu oddaję do Państwa dyspozycji stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej. 
                              
                                                                                                                                          
               

 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ 
www.gminakowal.pl
 

 

 

Załączone dokumenty
  Wniosek o udostępnienie informacji (33.2kB) pobierz pokaż